ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੋਅ

ਕੰਪਨੀ—ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ

ਕੰਪਨੀ ਦਾਖਲਾ

ਕੰਪਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ (3)

ਕੰਪਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ

ਦਫ਼ਤਰ (2)

ਵਿਕਰੀ ਵਿਭਾਗ

ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ

ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ

ਉਤਪਾਦ ਡਿਸਪਲੇ (1)

ਉਤਪਾਦ ਡਿਸਪਲੇ

ਉਤਪਾਦ ਡਿਸਪਲੇ (2)

ਉਤਪਾਦ ਡਿਸਪਲੇ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ

ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ

ਕੱਟਣ ਵਿਭਾਗ

ਝੁਕਣਾ

ਸਿਲਾਈ ਖੇਤਰ

swering2

ਸਿਲਾਈ ਖੇਤਰ

ਨਹੁੰ (2)

ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸੈਟਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ

ਮੇਖ (1)

ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸੈਟਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ

ਸਕੈਲਿੰਗ (1)

ਪ੍ਰੈੱਸਿੰਗ/ਲਰੋਨਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ

ਸਕੈਲਿੰਗ (2)

ਪ੍ਰੈੱਸਿੰਗ/ਲਰੋਨਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ

ਨਿਰੀਖਣ (2)

ਨਿਰੀਖਣ

ਨਿਰੀਖਣ (1)

ਨਿਰੀਖਣ

ਪੈਕੇਜਿੰਗ (1)

ਪੈਕੇਜਿੰਗ

ਪੈਕੇਜਿੰਗ (3)

ਪੈਕੇਜਿੰਗ

ਫੈਬਰਿਕ ਵੇਅਰਹਾਊਸ (1)

ਫੈਬਰਿਕ ਵੇਅਰਹਾਊਸ

ਗੋਦਾਮ (3)

ਵੇਅਰਹਾਊਸ

ਗੋਦਾਮ (4)

ਵੇਅਰਹਾਊਸ